Huviringid 2019/2020 õa.

KOOL:
Meediaring
Juhendaja Angela Mölder
Teisipäeviti alates 13:30 arvutiklassis 7 õpilast

  • Põnevamate koolisündmuste kajastamine kogu õppeaasta vältel.
  • Uudised, arvamuslood ja intervjuud.
  • Kaks korda õppeaasta jooksul valmib kooli ajaleht.
  • Pildi- ja tekstitöötlus.
  • Ajalehe kujundamine ja toimetamine.
  • Laiem silmaring ja eneseväljendamise võimalus.
Näitering
Juhendaja Riina Vaas
Saalis kolmapäeviti alates 13:30 7 õpilast ja alates 14:30 12 õpilast

Mängime, teeme hääleharjutusi, harjutame etüüde, kahekõnesid ja näidendi lõike, loeme ja õpime luuletusi. Jõuludeks ja kevadeks õpime näidendi. Näiteringi õpilastel on võimalus kooli üritustel (võimalusel ka väljaspool kooli) esineda, tutvustada meie kooli. Kevadel ootab meid Tartu – „Savilind” ja midagi veel põnevat!

Kabering
Juhendaja Merje Mäesalu
Eripedagoogi klassis 6 õpilast alates 13:30 ja 5 õpilast alates 14:25

Kabe on lihtsate reeglitega huvitav ja paeluv mõtlemismäng, mis arendab lapse püsivust ning loogilist mõtlemist.
Tutvume kabemängu algteadmistega, õpime väärikalt võitma ja kaotama. Mängime, võistleme omavahel ja käime võistlustel koolimajast väljaspool.

Pilliring
Juhendaja Katrin Geraštšenko
Neljapäeviti  14.30 6 õpilast ja kolmapäeviti 13.30 2 õpilast

Teeme tutvust lihtsamate keelpillidega (ukulele ja väikekannel), vahvate rütmi- ja löökpillidega ning käsikelladega. Väljendame ennast loovalt muusika saatel ning teeme ise muusikat. Musitseerime erinevatel instrumentidel ansamblis ja solistina. Arendame läbi pillimängu loovust, koostööd ja suhtlemisoskust.

Saviring
Juhendaja Minni Kaju
Kunstiklassis kolmapäeviti alates 13.30 7 õpilast

Saame saviga tuttavaks, õpime erinevaid keraamika meetodeid ja tehnikaid ning samas naudime üheskoos saviga möllamist. Savi loob palju võimalusi eneseväljenduseks, annab hea enesetunde ja hiljem saab ka tehtud vormide/esemete üle uhkust tunda.