Lasteaed võttis osa kooli Tervisenõukogu eestvedamisel üleeuroopalisest  tervisenädalast, mille eesmärk oli propageerida tervislikke eluviise ja enam motiveerida liikuma.

Spordinädala juhatas sisse lastega arutelu teemadel- mis on sport? Miks sport on kasulik?

Lapsed said jõudu proovida köieveos; kooliminejad rühmad osalesid KIK õppeprogrammis Iisaka Lambakasvatus- ja Käsitöötalus; tantsuoskus pandi proovile tantsuhommikul; toimus takistusraja läbimine; ülesandeid tuli lahendada orienteerumismängus- Aaretejaht; koolilastel käis külas Tuletõrje- ja Päästeamet tuleohutusalase loenguga ning päris tuletõrje autoga; spordinädala lõpetas rühmades valminud laste ühine loovtöö spordinädalast.

Nelli Purge
lasteaia õppejuht