Tõruke

Rühmaliik

Sõimerühm

Lahtiolekuaeg

7:30-17:30

Valverühm

Lepatriinu 7:00-7:30, 17:30-19:00

Õpetajad

Jelena Saar
Kai Eichhorn
Külli Tuurmaa (õpetaja abi)

Rühma telefon

nr 58847912

Päevakava

7.30 – 8.30            Laste vastuvõtt ja infovahetus lastevanematega, individuaalsed/alarühma tegevused lastega, laste mäng.

8.30 – 9.00            Hommikusöök

9.00 – 12.00          Õppe- ja kasvatustegevused, laste mäng, õues viibimine.

12.00 – 13.00        Lõunasöök

13.00 – 15.00        Puhkeaeg

15.00 – 15.30        Mängulised tegevused, individuaalsed/alarühma tegevused lastega.

15.30 – 16.00        Õhtuoode

16.00 – 17.30        Laste mäng toas/õues, individuaalsed/alarühma õppe- ja kasvatustegevused lastega, valiktegevused. Laste koju saatmine ja infovahetus lapsevanematega.