Tõruke

Õppekeel eesti keel

Rühmaliik

Sõimerühm

Lahtiolekuaeg

7:30-17:30

Valverühm

Lepatriinu 7:00-7:30, 17:30-19:00

Õpetajad

Jelena Saar (õpetaja)
Liina Sharaf (õpetaja)
Külli Tuurmaa (abiõpetaja)

Rühma telefon

nr 58847912

Päevakava

7.30- 17.30 Õppe- ja kasvatustegevused-  

  • mängulised tegevused toas/õues,  
  • grupi-, alagrupi- ja individuaaltegevused. 

Huvitegevused lõimitud lasteaia päevakavaga. 

7.30– 9.00 Laste vastuvõtt ja infovahetus lastevanematega  

8.30 – 9.00    Hommikusöök 

12.00 – 13.00  Lõunasöök 

13.00 – 15.00 Ettevalmistustoimingud puhkeajaks, puhkeaeg 

15.30 – 16.00  Õhtuoode 

16.30 – 17.30  Laste koju saatmine ja infovahetus lapsevanematega 

saatmine ja infovahetus lapsevanematega.