Tõruke

Rühmaliik

Sõimerühm

Lahtiolekuaeg

7:30-17:30

Valverühm

Lepatriinu 7:00-7:30, 17:30-19:00

Õpetajad

Jelena Saar
Kai Eichhorn

Külli Tuurmaa (õpetaja abi)

Rühma telefon

nr 58847912

Päevakava

7.30 – 8.30            Laste vastuvõtt ja infovahetus lastevanematega, individuaalsed/alarühma tegevused lastega, laste mäng
8.30 – 9.00            Hommikusöök
9.00 – 12.00          Õppe- ja kasvatustegevused, laste mäng, õues viibimine
12.00 – 13.00        Lõunasöök
13.00 – 15.00        Puhkeaeg
15.00 – 15.30        Mängulised tegevused, individuaalsed/alarühma tegevused lastega
15.30 – 16.00        Õhtuoode
16.00 – 17.30        Laste mäng toas/õues, individuaalsed/alarühma tegevused lastega, valiktegevused. Laste kojusaatmine ja infovahetus lapsevanematega.