Ruumide rent

Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikooli ruume saab rentida järgmise hinnakirja alusel:

RUUM/SEADE HIND (€/1h)
BASSEIN lasteringid ja huvitunnid 12€
BASSEINI kasutamine 24 €
SAAL lasteringid ja huvitunnid (E-R) 7€
SAALI kasutamine (E-R) 16€
SAALI kasutamine (nädalavahetus,  riiklikel pühadel) 24€
KLASSIRUUM 15€
KABINET lasteringid ja huvitunnid 5€
KABINETI kasutamine 10€
VÕIMLA lasteringid ja huvitunnid (E-R) 7€
VÕIMLA kasutamine (E-R) 16€
VÕIMLA kasutamine (L-P, riiklikel pühadel) 24€
ÕUEALA 12€
RÜHMARUUMI kasutamine 14€
RÜHMARUUM lasteringid ja huvitunnid 7€
KÖÖGI kasutamine 16€
ARVUTI kasutamine 4€
DATAPROJEKTORI kasutamine 4€
Üks tund on 60 minutit. Täistunnist lühema kasutusaja korral võetakse arvestusühikuks pool või veerand tunnitasust, ümardades vajadusel lähema arvestusühikuni (täis-, pool või veerandtund)
Alused:
Tallinna Haridusameti käskkiri 25.05.2022 nr HA-4/35 „Tallinna munitsipaalkoolieelsete lasteasutuste ruumide ja inventari kasutusse andmise tunnihinna kehtestamine“ ja Tallinna Haridusameti käskkiri 26.04.2023 nr HA-4/25 „Tallinna munitsipaalüldhariduskoolide ja Tallinna Kopli Ametikooli ruumide ja inventari kasutusse andmise tunnihinna ning tasuliste teenuste hindade kehtestamine“