Ruumide rent

Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikooli ruume saab rentida järgmise hinnakirja alusel:

RUUM/SEADE HIND (€/1h)
BASSEIN lasteüritusteks 12€
BASSEINI kasutamine 20 €
SAAL lasteringideks ja huvitegevusteks 7€
SAALI kasutamine (E-R) 16€
SAALI kasutamine (nädalavahetus) 20€
KLASSIRUUM 10€
KABINET lasteüritusteks 10€
KABINETI kasutamine 10€
VÕIMLA E-R 16€

Üks tund on 60 minutit. ALUS:

Tallinna Haridusameti käskkiri 08.06.2010 nr 1-2/319 „Tallinna munitsipaalkoolieelsete lasteasutuste ruumide ja inventari kasutusse andmise tunnihinna kehtestamine“ ja Tallinna Haridusameti käskkiri 08.06.2010 nr 1-2/321 „Tallinna munitsipaalkoolide, Tallinna Kopli Ametikooli ja Lasnamäe Lastekeskuse ruumide ja inventari kasutusse andmise tunnihinna ning tasuliste teenuste hindade kehtestamine“