Septembri teisest õppenädalast sai hoo sisse käsitööpesa, mida viivad läbi abiõpetajad Kaarin, Merike ja Marika.

Käsitööpesas tegeleme paljude erinevate käsitöö- ja kunstiliikidega. Suurema osa töödest jäädvustame piltidele, millest hiljem valmib näitus.

Õpilaste poolt antud tagasiside on positiivne. Õpilased ootavad väga ringis osalemist.

Kasutatud tehnikad ja tööd:

* paberitööd, kaartide meisterdamine

* helmetööd

* meisterdamine

* küpsetamine