Kahel päeval (04.10.23 ja 05.10.23) käisid lasteaialapsed SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) poolt rahastatud õppeprogrammi raames Tallinna Loomaaias.

Lapsed osalesid juhendatud aktiivõppeprogrammis „JÄÄKARU JA ARKTIKA ELUSTIK“ , kus oli rakendatud avastusõppe meetodeid ja programm oli seotud koolieelse lasteasutuse riikliku õppekavaga, mis toetab lapse tunnetus- ja õpioskuste arengut.

Õppeprogramm keskendus Arktikale ja tundraaladele ning seal elavatele peamistele loomaliikidele. Programmijuht jutustas sealsete liikide kohastumustest ja sellest, kuidas taolised kohastumused aitavad loomadel oma elukeskkonnas hakkama saada. Saadi vastused küsimustele, kust jääkaru süüa saab ja kelle udusuled on kõige soojemad, kas hülgel vees külm ei ole ning kes on kiirem ujuja. Vahval retkel külastasid lapsed polaariumi ja kullimäe ekspositsioone. Uued teadmised said kinnistatud toredate õppemängudega.

Lapsed omandasid teadmised, oskused ja hoiakud märgata, tunnetada ning väärtustada loodust. Lapsed said edaspidiseks oskused paremini mõista ja väärtustada looduse ning loodusliku elukeskkonna tähtsusest loomade elus.