Kahel päeval (05.10.22 ja 06.10.22) käisid lasteaialapsed SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) poolt rahastatud õppeprogrammi raames Tallinna Loomaaias. Lapsed osalesid õppeprogrammides „Linnuretk“ ja „Kus loomad elavad?“

Loomaaia loodushariduse juhendatud aktiivõppeprogrammide raames oli rakendatud avastusõppe meetodeid ja programmid olid seotud koolieelse lasteasutuse riikliku õppekavaga, mis toetab lapse tunnetus- ja õpioskuste arengut.

Õppeprogrammi „Linnuretk“ raames toimus õpperetk loomaaia kullimäel ja seal lähistel. Lapsed vaatlesid erinevaid kakulisi, kurgesid ja teisi linde, õppisid tundma nende eluviise. Uurisid, kus nad elavad, millest toituvad, millised on nende tähtsaimad kohastumused. Lapsed said katsuda ning vaadelda linnusulgi ning uurida erinevate liikide tiibade siruulatust.

Õppeprogrammi „Kus loomad elavad?“ käigus said lapsed teadmisi, et loomaaed on koduks paljudele loomadele erinevatest elukeskkondadest. Programmi käigus vaadeldi loomi ja neile kujundatud kodu loomaaias ning lapsed võrdlesid seda loodusliku elukeskkonnaga. Lapsed õppisid seostama looma välimust ja käitumist tema elukeskkonnaga ning said teada, et erinevatel loomadel on erinevad vajadused.

Lapsed omandasid teadmised, oskused ja hoiakud märgata, tunnetada ning väärtustada loodust. Lapsed said edaspidiseks oskused paremini mõista ja väärtustada looduse ning loodusliku elukeskkonna tähtsusest loomade ja inimese elus.

Nelli Purge
õppejuht