Kolmel päeval (06.10.21, 07.10.21 ja 13.10.21) käisid lasteaialapsed SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) poolt rahastatud õppeprogrammi raames Tallinna Loomaaias putukanäitusel “Väikeste elukate elutähtsad ametid”.

Programm oli seotud riikliku õppekava mina ja keskkond ning üldoskuste valdkonnaga, mis toetab lapse tunnetus- ja õpioskuste arengut.

Loomaaia loodushariduse juhendatud aktiivõppeprogrammi raames oli rakendatud  avastusõppe meetodeid, mille käigus sattusid lapsed lülijalgsete loomade eriskummalisse maailma. Lapsed õppisid tundma putukate välisehitust ja mitmekesisust. Uurisid ja vestlesid sellest, mida putukad söövad ning nende tähtsusest looduses. Putukakollektsiooni ja elusputukaid uurides tutvusid lapsed erinevate putukarühmade esindajatega. Õpitu kinnistamiseks voolisid lapsed plastiliinist vahva putuka.

Lapsed omandasid teadmised, oskused ja hoiakud märgata, tunnetada ning väärtustada loodust. Lapsed said edaspidiseks oskused paremini mõista ja väärtustada looduse ning putukate tähtsust inimese elus.

 

Nelli Purge
õppejuht