5.03. tähistab lasteaed-põhikooli pere vastlapäeva;

6.03. külastavad kooliõpilased Maarjamäe lossi, kus toimub muuseumiõpe „Lapse elu läbi 100 aasta“, pilet 5 eurot. Koolipere viiakse ja tuuakse eraldi tellitud Tallinna Linnatranspordi AS bussiga. Kool tänab südamest selle abi eest Tallinna Linnatranspordi AS-i ja Toivo Teltveid!

7.03. on nii lasteaia- kui koolilastel tore võimalus sõita poniga, pilet 4 eurot;

12.03. on lasteaial külas teater Nipitiri etendusega „Tuline tants“, pilet 2.50;

14.03. tähistame emakeelepäeva, osa õpilasi ja õpetajaid külastavad Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskust kell 11-15, kus toimub infomess HEV õppijatele;

18.-29.03. toimub koolis pildistamise projekt „Imelised hetked koolielus“;

25.03. esitavad lasteaiarühmad oma teatrietendusi;

27.03. tähistame koolis rahvusvahelist teatripäeva, kooli näitering esitab õpilastele ja õpetajatele oma etenduse.

Lisainfo klassi- ja rühmaõpetajatelt!