Õpilasesinduse koosolekud toimuvad sagedusega kord kuus.