Jaanuar on mitmekultuurilisuse kuu ning selle tähistamiseks mõtles kooli õpilasesindus kogu kooliperele välja toredad tegevused 18 ja 19. jaanuariks.

18. jaanuaril liikusime kõik, nii õpilased kui ka õpetajad laulu saatel ümber maailma – kõristasime väikeste rütmipillidega ning laulsime ja tegime erinevaid liigutusi. See päev oli ühtlasi ka ülemaailme lumememme päev. Kuna ilmataati ette ennustada ei osanud, siis pidasime hoopiski maja lumememmede aardejahi viktoriini ning ühendasime selle mitmekultuurilisusega. Viktoriinis osaledes saime aardejahi kaardi abil õues ümber maja liikuda ning küsimusi jahtida. Nii tore oli näha rohket osavõttu ja põnevust küsimustele vastamisel. 19. jaanuar tegime veel ühe viktoriini ning seda kahoot keskkonnas  “Eesti kultuuri” teemal. See viktoriin pakkus kõigile osavõtjatele põnevust ja lõbusust. Nii tore oli näha õpilastes aktiivset osavõttu ja hasarti küsimustele vastamisel.