EstYES eesmärgid laiemalt:

  • Arendada rahvusvahelist üksteisemõistmist, suurendada tolerantsust, solidaarsust, austust ja sõprust rahvaste ning inimeste vahel.
  • Edendada noorte vahelist suhtlust üle maailma.
  • Anda noortele võimalus koos elada ja töötada, üksteiselt õppida, tutvuda erinevate kultuuridega, laiendada oma silmaringi,ehitada silda erinevate rahvuste ja kultuuride vahele.
  • Noorte vabatahtlik tegevus: isiklik areng, enese proovile panek, meeskonda kuulumine, staatus, tunnustus, vajalik olemine, erinevad koolitused, uued sõbrad, suurem sotsiaalne võrgustik, reisimisvõimalused, keeleoskuse parandamine.
  • Globaliseeruvas maailmas noortele maailmahariduse propageerimine.

Tegevusvaldkonnad:

  • Eestis rahvusvaheliste vabatahtlike töömalevate organiseerimine.
  • Eesti noorte vahendamine välismaale vabatahtlike töömalevatesse ja erineva pikkusega projektidesse (koolitused, noortevahetused, MTV, tööpraktika hotellides)
  • Vabatahtlikele ja koostöövõrgustikele erinevate kokkutulekute, seminaride, konverentside, treeningute organiseerimine.
  • Eestis vabatahtlike ürituste korraldamine.
  • Euroopa vabatahtlike teenistuse (EVS) raames saatev, vastuvõttev ja koordineeriv tegevus.