Käesolevad projektid

Rahvusvaheline projekt Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikoolis

Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikooli spetsialistid osalesid Nordplus Junior 2017 projektis “Development of Specialists who work with special needs children competence development” perioodil 1.09.2017-1.09.2018. Meie asutuse projektipartneriteks oli erivajadustega laste lasteaed-päevakeskus “Čiauškutis” Vilniuses. Arvestades kahe asutuse sarnasust, nii laste erivajaduste väljaselgitamisel kui pakutavate teenuste osas, seadsime projekti eesmärgiks spetsialistide töömeetodite tutvustamise ja positiivsete töökogemuste jagamise. Lisaks soovisime võrrelda Eesti ja Leedu HEV õppe korraldust haridussüsteemis. Projektis osalesid Leedu poolt: direktor, erivajadustega laste õpetaja, kunstiõpetaja, muusikaterapeut, füsioterapeut ja 2 logopeedi. Meie lasteaed-põhikoolist osalesid: direktor, logopeed, muusikaterapeut, 2 eripedagoogi, füsioterapeut ja erivajadustega laste klassiõpetaja. Projekti raames toimus kaks meeskondlikku kohtumist: Tallinnas ja Vilniuses. Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikoolil oli rõõm Leedu kolleege võõrustada 2017.a detsembris. Kohtumise käigus tutvustasime meetodeid, mida kasutame oma asutuses erivajadustega laste arendamiseks ja õpetamiseks: töötamine saviga (tegime käsitöö workshopi ka külalistele), logopeediline näomassaaž, kinesioteipimine, koerateraapia lasteaias, füsioterapeudi individuaalne töö lapsega, Strebeleva meetodi kasutamine lasteaias PCI lastel, spetsialistide koostöö kooli klassis ja pikapäevarühmas, Knilli ja TEACCH-meetodite kasutamine autismispektrihäirega lastel, muusikateraapia, sh Nordoff-Robbinsi meetod ja ORFF-metoodika kasutamine. Eesti 100 juubeliürituste raames pakkusime Leedu kolleegidele vaatamiseks tasandusrühma etendust “Jõulud talutares”, õpetasime külalistele kandlemängu, pakkusime kultuuriõhtut KUMUs ja ekskursiooni Tallinna vanalinnas. Kohtumise ajal arutlesime, kui oluline on spetsialistide pädevus ja paindlikkus koostöös lapsevanematega. Külastades Tallinna Õppenõustamiskeskust tutvustasime kolleegidele, millised on erivajadustega laste haridusega seotud võimalused Tallinnas. 2018.a aprillis oli meie meeskonnal au külastada projektipartnereid Vilniuses. Leedu kolleegid tutvustasid meile abiküsimise mudeli, sensoorse integratsiooni mudeli, struktuurse tegevusmudeli ja struktuurilise aktiivsuse mudeli rakendamisega, logopeedi individuaalse tegevusega õpiabi rakendamisel ning autismiga laste sotsiaalsete oskuste arendamisel. Samuti õnnestus meil jälgida Montessori metoodika alusel toimuvat tegelust erivajadustega laste rühmas. Me tutvusime muusikaterapeudi ja erinevate liikumise korrigeerimise tehnikatega ravivõimlemises ning tegevusterapeudi võtetega tunnetustoas. Projektipartnerite juures kogesime, kuidas lihtsatest vahenditest teha nutikaid õppevahendeid, kui inspireeriv on meeskonnatöö, kuidas pildilist kommunikatsiooni saab kasutada kõikides tegevustes ja tundides. Leedu kolleegide poolt tõstatatud teemad käsitlesid innovatiivseid hariduslikke organisatsioonimudeleid: õpiabi rakendamist ja kompleksse abi tulemuslikkust erivajadustega lastele, kuidas ühendada eelkooli ja kooli ettevalmistuse sisu. Projekti raames oli meil võimalus kohtuda Leedu Haridusministeeriumi esindajatega ning külastada Vilniuse Õppenõustamiskeskust. Projekti meeskondades ja nimetatud tegevustes osaledes saime palju häid mõtteid ning soovime jätkata koostööd partneritega.

„Tervisekool 2015“

See on jätkuprojekt, mis sai alguse Lasnamäe Linnaosa Valitsuse projektist „Tervisekool“ 2013.a.(kokandustunnid Tallinna Laagna LP, Tallinna Laagna gümnaasiumi ja Tallinna Kuristiku gümnaasiumi õpilastele). Projekti eesmärk on koostöö arendamise jätkamine lastele, Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikooli personali ja lastevanemate vahel läbi tervisedenduslike tegevuste planeerimise ja ühise osavõtu. 2015.a sihtrühma laiendatakse ja lisaks Lasnamäel õppivatele lastele, nende vanematele ja Laagna Lasteaed-Põhikooli pedagoogidele, kaasatakse erivajadustega lapsi ja nende vanemaid Piritalt ja Kesklinnast. On oluline parandada sotsiaalselt tundlike gruppide tervisesuutlikkus ning arendada sotsiaalset sidusust. Projekti raames külastavad õpilased 06.10.2015 ja 13.10.2015 Eesti Tervishoiu Muuseumi ning 09.10.2015 Lennusadamat. Kavas on üks seminar lastevanematele. Projekti elluviija: Lasnamäe Linnaosa Valitsus Projekti toetavad Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet ning Tervise Arengu Instituut.

Nordplus Junior 2014 projekt

„Primary students experiment, observe, investigate and create“
Eesmärk: Vahetada balti riikide koolide vahel kogemusi keskkonna teemadel, milleks kasutatakse vaatlusi, katseid ja videokonverentse.
Projekti toimumise aeg: 01.08.2014 – 30.08.2016

Osalejad:

  1. Juventa progymnasium (projekti koordinaator), Leedust
  2. Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikool, Eestist
  3. LV-Skujene Primary School, Lätist