Nordplus

Nordplus Rahvusvaheline projekt Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikoolis Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikooli spetsialistid osalesid Nordplus Junior 2017 projektis “Development of Specialists who work with special needs children competence development” perioodil 1.09.2017-1.09.2018. Meie asutuse projektipartneriteks oli erivajadustega laste lasteaed-päevakeskus “Čiauškutis” Vilniuses. Arvestades kahe asutuse sarnasust, nii laste erivajaduste väljaselgitamisel kui pakutavate teenuste osas, seadsime projekti eesmärgiks spetsialistide töömeetodite tutvustamise ja positiivsete töökogemuste jagamise. Lisaks soovisime võrrelda Eesti ja Leedu HEV õppe korraldust haridussüsteemis.

Projektis osalesid Leedu poolt:

 • direktor,
 • erivajadustega laste õpetaja,
 • kunstiõpetaja,
 • muusikaterapeut,
 • füsioterapeut,
 • 2 logopeedi.

Meie lasteaed-põhikoolist osalesid:

 • direktor,
 • logopeed,
 • muusikaterapeut,
 • 2 eripedagoogi,
 • füsioterapeut,
 • erivajadustega laste klassiõpetaja.

Projekti raames toimus kaks meeskondlikku kohtumist: Tallinnas ja Vilniuses. Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikoolil oli rõõm Leedu kolleege võõrustada 2017.a detsembris.

Kohtumise käigus tutvustasime meetodeid, mida kasutame oma asutuses erivajadustega laste arendamiseks ja õpetamiseks:

 • töötamine saviga (tegime käsitöö workshopi ka külalistele),
 • logopeediline näomassaaž,
 • kinesioteipimine,
 • koerateraapia lasteaias,
 • füsioterapeudi individuaalne töö lapsega,
 • Strebeleva meetodi kasutamine lasteaias PCI lastel,
 • spetsialistide koostöö kooli klassis ja pikapäevarühmas,
 • Knilli ja TEACCH-meetodite kasutamine autismispektrihäirega lastel,
 • muusikateraapia, sh Nordoff-Robbinsi meetod,
 • ORFF-metoodika kasutamine.

Eesti 100 juubeliürituste raames pakkusime Leedu kolleegidele vaatamiseks tasandusrühma etendust “Jõulud talutares”, õpetasime külalistele kandlemängu, pakkusime kultuuriõhtut KUMUs ja ekskursiooni Tallinna vanalinnas. Kohtumise ajal arutlesime, kui oluline on spetsialistide pädevus ja paindlikkus koostöös lapsevanematega. Külastades Tallinna Õppenõustamiskeskust tutvustasime kolleegidele, millised on erivajadustega laste haridusega seotud võimalused Tallinnas. 2018.a aprillis oli meie meeskonnal au külastada projektipartnereid Vilniuses.

Leedu kolleegid tutvustasid meile:

 • abiküsimise mudeli,
 • sensoorse integratsiooni mudeli,
 • struktuurse tegevusmudeli,
 • struktuurilise aktiivsuse mudeli rakendamisega,
 • logopeedi individuaalse tegevusega õpiabi rakendamisel,
 • autismiga laste sotsiaalsete oskuste arendamisel,
 • Montessori metoodika alusel toimuvat tegelust erivajadustega laste rühmas.

Me tutvusime muusikaterapeudi ja erinevate liikumise korrigeerimise tehnikatega ravivõimlemises ning tegevusterapeudi võtetega tunnetustoas. Projektipartnerite juures kogesime, kuidas lihtsatest vahenditest teha nutikaid õppevahendeid, kui inspireeriv on meeskonnatöö, kuidas pildilist kommunikatsiooni saab kasutada kõikides tegevustes ja tundides.

Leedu kolleegide poolt tõstatatud teemad käsitlesid innovatiivseid hariduslikke organisatsioonimudeleid:

 • õpiabi rakendamist ja kompleksse abi tulemuslikkust erivajadustega lastele,
 • kuidas ühendada eelkooli ja kooli ettevalmistuse sisu.

Projekti raames oli meil võimalus kohtuda Leedu Haridusministeeriumi esindajatega ning külastada Vilniuse Õppenõustamiskeskust. Projekti meeskondades ja nimetatud tegevustes osaledes saime palju häid mõtteid ning soovime jätkata koostööd partneritega.