Tehtud projektid

Lasteaed osales 10.10. – 11.10.17 õppeprogrammis 2017 “Ääsmäe Kuristu talu miniloomaaed”.

Õppeprogrammi eesmärk oli omandada aktiivõppemeetodil õpitegevuste kaudu teadmisi loodusest, talutöödest, koduloomadest- lindudest. Lapsed oskavad väärtustada leiva osa eestlaste kultuuritraditsioonis, saavad teadmisi leivaviljast, leiva teekonnast toidulauale. Lapsed oskavad tunnetada, väärtustada ja hoida loodust, kultuuritraditsioone, oskavad väärtustada leiva osatähtsust toidulaual ning oskavad saadud teadmisi igapäevaelus kasutada.

Projekti rahastaja on Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Leivanädal oktoobris 2015

 • Leivanädal lasteaias, 5. – 9. oktoober
 • Leivanädal koolis, 5. – 9. oktoober

2012-2014 osaleb meie kool projektis NORDPLUS Horizontal „Spedureg“

https://sites.google.com/site/spedureg/home SPEDUREGI projekt hõlmab Taani, Norra, Soome ja Eesti eripedagoogide kohtumisi, mille eesmärgiks on:

Põhjamaade erinevate riikide eripedagoogilise hariduse/erivajadustega laste varajase sekkumise ja hariduse kaasamise teadmiste vahetamine ning piirkondlike koostöö innovaatiliste kogemuste jagamine;
„Multi-abistamise“ võimalused;
Igakülgse koostöö võimalused kohalike omavalitsustega.

Projekti kohtumised on toimunud:

 • Novembris 2012 Soomes
 • Veebruaris 2013 Norras
 • Septembris 2013 Taanis
 • Projekti viimane kohtumine toimub Tallinnas 20.-22.01.2014, mille korraldajaks on Tallinna Ülikooli Eri- ja Sotsiaalpedagoogika osakond. Eesmärk: Tutvumine Eesti sotsiaalsete uuendustega erivajaduste laste hariduse kaasamisel.

Lasnamäe Linnaosa Valitsuse terviseprojekt 2012 „Südame- ja veresoonkonnahaiguste ennetusprojekt“ 22.11-06.12.2012

Osalejad:

 • Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikool, 20 last vanuses 8-16.a
 • Tallinna Laagna Gümnaasium, 10 last vanuses 13-16.a
 • Tallinna Kuristiku Gümnaasium, 10 last vanuses 13-16.a

Tegevused:

 • 22.11.2012 Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikooli saalis

Tutvumine ja spordimäng

 • 23.11.2012 Tallinna Laagna Gümnaasiumi kodunduse õppeklassis

Kokandustund

 • 30.11.2012 Lasnamäe Linnaosa Valitsuse saalis

Retseptiraamatu koostamine ja ajurünnak

 • 06.12.2012 Tallinna Laagna Gümnaasiumi kodunduse õppeklassis
 • Kokandustund ja retseptiraamatu koostamine