6-10.05.24 toimus meie koolis kooliolümpia, mille elluviimist toetas Eesti Olümpiaakadeemia. Selle ajavahemiku jooksul viisime läbi erinevaid olümpiaalasid, kuid meie olümpia eelne periood algas juba varem. Kooliolümpia eelsel perioodil tutvustas Liikuma Kutsuva Kooli meeskond õpilastele Prantsusmaal toimuvate olümpiamängude lehekülge. Lehekülje tutvustamisele järgnes kõikidele klassidele mõeldud ülesanne. Teha koostöiselt plakat loosi teel saadud spordiala ja selle toimumiskoha kohta. Kutsusime külla ka Eesti Paraolümpiakomiteest Signe Falkenbergi ja Laura Rogenbaumi, kes rääkisid õpilastele Paraolümpiakomitee tegemistest ning võimalustest võistelda paraolümpial. Paraolümpia teemaga jätkamiseks korraldasid meie tublid õpilasesinduse liikmed viktoriini paraolümpia teemal. Kuulutasime välja ka kooli olümpiamängude diplomi konkurssi, kus tuli esitamisele rohkem, kui viieteistkümne õpilase tööd. Igaüks omanäoline ning temaatikast lähtuv. Kõik diplomid said kasutatud ka autasustamisel. Külas käis meil ka meie kooli endine vilistlane Jan Marten Janno, kes on 9 aastat paraujumisega tegelenud ning on ühtlasi ka noorte ujumises neljakordne Noorte Meister. Jan Marten andis meile paraujumisest sisuka ülevaate ja tekitas nii mõneski õpilases huvi ujumisega tegelema hakata. Enne olümpiamängude toimumist vaatasime paraolümpia rekordite salvestusi ja harjutasime läbi olümpial olevad spordialad.

Kooliolümpiamängud algasid avatseremooniaga 6. mail. Kogu kooli- ja lasteaia perega tegime traditsioonilise tõrvikurongkäigu ümber koolimaja, kuulasime olümpiahümni, heiskasime lipu ning sõna sai meie kool direktori Andres Anton. Sportlased ja kohtunikud andsid vanded ning lõpetuseks toimus olümpiamängude tule süütamine. Peale avatseremooniat alustasime esimese võistlusalaga, milleks oli istevõrkpall ning, mida aitas korraldada Siret Rits Eesti Võrkpalli Liidust.

Teisel võistluspäeval viisime spordialadest läbi boccia ja discgolfi. Boccia pakkus kindlasti meile kõigile rohkelt elevust, põnevusega jälgiti kõikide meeskondade võistlusvaimu. Bocciale järgnes sel päeval discgolf, mida aitas läbi viia hobi discgolfar Maris Perendi, kes mängib Nõmme discgolfi klubi all. Kuna meie lapsed polnud varasemalt discgolfiga nii põgusalt kokku puutunud, tegime 6 korviga raja ning enne rajale minekut harjutasime Marise eestvedamisel kettaga korvi loopimist, millele järgnes võistlus. Kõigile osalejatele jagasime discgolfis osalusmedalid ja tänukirjad.

Kolmandal ehk viimasel päeval toimusid teate-, staadioni- ja ratastooli jooksud. See päev oli elamusterohke ning jääb kindlasti meenutama kõige vahvamaid seikasi jooksjate näol. Imetlusväärse individuaalse jooksu tegijana paistis kõige rohkem silma toimetulekuõppe õpilane Kail Pranno, kes lausa ootas startimist ning, kelle kiired jalad olid nii väledad, et tegid silmad ette ka kõigile teistele osalejatele. Oli see vast vahva pilt!

Meie armsad lasteaialapsed võtsid samuti jooksudest osa (individuaalne- ja teatejooks) ning tegid rühmades diplomid ja viisid enne õiget kooliolümpiat läbi katsevõistlused, et võistlusteks paremini valmistuda.

Kooliolümpia lõpetasime auhinnatseremooniaga, kus jagasime õpilaste enda valminud diplomeid, medaleid ning 1.-3. koht said endale ka karikad. Tseremoonial pidas lõpukõne meie direktor ning olümpiatule kustutas 1. klassi õpilane Kaisa Pettai.

Kõik lapsed oli nii tublid, nii suured, kui ka väikesed! Aitäh osalejatele, kaasaelajatele ja toetajatele! Täname eraldi ka Eesti sõudjat Jüri-Mikk Udamit varustamast meid uhkete auhindadega.