Kolmapäeval, 4. detsembril olid meie koolis õppekäigul 32 Tallinna Ülikooli eripedagoogika päevaõppe II õppeaasta üliõpilast. Õppekäigu eesmärgiks oli kinnistada teoreetiliselt õpitud teadmisi aines “Õppimist toetava keskkonna kujundamine ja sobitamine”.

Direktor Natalia Kond tutvustas üliõpilastele asutuse eripära, struktuuri ja väärtusi. Peale tundide külastamist oli tudengitel ja nende juhendajal Ene Varik-Maasikul võimalus anda koolile tagasisidet nähtust ning saada vastused tekkinud küsimustele.

Noppeid tudengite tähelepanekutest:

„Mulle väga meeldis see, kuidas meid majja sisse tulles vastu võeti. Õpilased juhatasid meid, olid väga viisakad“.

„Meeldis õpetajate professionaalsus ja see kui rahulikud nad on. Tunnid olid kohandatud täpselt laste järgi“.

„Jäi silma äärmiselt rahulik õpikeskkond ja meeldis see, kuidas ka liikumispuuetega lapsed said tantsida video järgi“.

„Väga hästi integreeritud sotsiaalsete oskuste õpe aineõppesse. Meeldis ka see, et kunsti- ja tööõpetuse tunnis oli õpilastel lubatud ise katsetada ja katse-eksituse meetodil õppida“.