10. veebruaril liitusid meie kooliperega kaks tegusat üliõpilast Tallinna Ülikoolist. Praktikandid sooritasid eripedagoogika põhipraktika lihtsustatud ning toimetuleku õppekaval õppivate õpilaste klassis. Praktika lõppes 21. veebruaril.
Selle aja jooksul said üliõpilased ülevaate meie majast, töö põhimõtetest, töömeetoditest. Lisaks sellele viisid nad ka ise õpilastega läbi erinevaid tegevusi.
Mariani muljed praktikast: “Kõige rohkem meeldis mulle see, kui soojalt mind vastu võeti – nii õpilaste kui ka õpetajate poolt. Nende kahe nädala jooksul sain ma väga palju uut ja huvitavat teada ning olen õnnelik, et valisin põhipraktika sooritamiseks just Tallinna Laagna Lasteaead-Põhikooli.”
Veronica muljed praktikast: “Praktikal viibitud ajal sain kinnistada oma teadmisi ning palju uusi kogemusi töötamaks erivajadustega noortega. Kooli meeskond aitas minu praktika õnnestumisele igati kaasa. Praktika muutis meeldivaks koolis valitsev soe ning kodune keskkond. Praktikalt saadud positiivne emotsioon jääb meelde pikaks ajaks.
Praktika jooksul valminud õppevahendid