14. märtsil võttis Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikool osa ülelinnalisest projektist “Ühislugemine”.