Põhikooli riiklikud lõpueksamid

  • eesti keel – 30. mai 2022. a;
  • matemaatika – 6. juuni 2022. a;
  • valikeksam – 14.- 16. juuni 2022. a.