Õppetöö korraldus

Haridus- ja Teadusministri poolt välja antud 04.09.2006 õppe- ja kasvatustegevuste läbiviimiseks KOOLITUSLUBA nr 4290HTM

Rühma lahtiolekuajad, päevakavad
Rühmade nimekiri
Liikumis- ja muusikategevuste plaan
Laste/õpilaste arenguvestluste läbiviimise kord
Erivajadustega lapse arengu toetamine
Lapse arengu hindamise põhimõtted
Lapsevanematega koostöö põhimõtted