Koosolekud ja otsused

Õppenõukogu koosolekud

Õppenõukogu korralise koosoleku toimumise aeg ja koht ning kavandatud päevakord teatatakse õppenõukogu liikmetele ja teistele koosolekule kutsutud isikutele.

Õppenõukogu toimumisasjad 2019/2020 õppeaastal:

03.09.2019

17.12.2019

21.04.2020

09.06.2020

Õpilasesinduse koosolekud ja otsused

Tervisenõukogu koosolekud ja otsused