Koosolekud ja otsused

Õppenõukogu koosolekud

Õppenõukogu korralise koosoleku toimumise aeg ja koht ning kavandatud päevakord teatatakse õppenõukogu liikmetele ja teistele koosolekule kutsutud isikutele.

Õpilasesinduse koosolekud ja otsused

Tervisenõukogu koosolekud ja otsused

Planeeritud koosolekud 2020/21 õppeaastal

29.09.2020

03.11.2020

19.01.2021

02.03.2021

18.05.2021