Koosolekud ja otsused

Õppenõukogu koosolekud

Õppenõukogu korralise koosoleku toimumise aeg ja koht ning kavandatud päevakord teatatakse õppenõukogu liikmetele ja teistele koosolekule kutsutud isikutele.

Õppenõukogu koosolekud 2020/2021:

01.09.2020

15.12.2020

20.04.2021

15.06.2021

30.08.2021

Õpilasesinduse koosolekud ja otsused

Tervisenõukogu koosolekud ja otsused

Planeeritud koosolekud 2020/21 õppeaastal

29.09.2020

03.11.2020

19.01.2021

02.03.2021

18.05.2021