Koosolekud ja otsused

Õpilasesinduse koosolekud ja otsused

Tervisenõukogu koosolekud ja otsused

29.09.2020

Otsustati: Kinnitati Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikooli tervisenõukogu juht,  tervisenõukogu koosseis ja aastatööplaan.

01.12.2020

Otsustati:

 1. Jõulude teema on sel aastal „Magusamaa kuningriik“, milles põhirõhk on tervislikult magusa tarbimisel. Tähtis on kooli, lasteaia, õpilasomavalitsuse ja vabatahtlike omavaheline koostöö.
 2. Koosolekute vahelisel ajal kasutatakse omavaheliseks aruteluks veebikeskkonda Padlet.com ja koosolekud toimuvad Zoomis teisipäevasel päeval, vahemikus 13.45-15.00

19.01.2021

Otsustati:

 1. Esitada uus taotlus Liikuma Kutsuva Kooli võrgustikuga ühinemiseks ja luua Liikuma Kutsuva Kooli meeskond.
 2. 02 vastlapäeva korraldusliku poole kokkuleppimine. Kool ja lasteaed teevad koroonaviiruse tõttu ürituse eraldiseisvalt. Sportlikud tegevused õues, vastlatoit, vastlakombed.
 3. 04 asutuse sünnipäeva korralduses aitab kaasa ka tervisenõukogu. Arutada erinevate osapooltega läbi, mis soovid, võimalused ja ideed ürituse korraldamiseks on. Koroonaviiruse tõttu idee, et iga klass ja rühm teeb video, mis hiljem kokku pannakse ja sünnipäeval vaadatakse.
 4. Toitlustuse fookuspunkti osas parema ülevaate saamine.
 5. Liikumise valdkonnaga tegeleme ürituste raames ja suur roll saab olema Liikuma Kutsuva Kooli programmil ja meeskonnal.

02.03.2021

Otsustati:

 1. Asutuse sünnipäeva korralduslik pool. Video filmimised algavad 22. märtsist. Iga rühm ja klass esitab mõne laulu (playback), nalja või tervituse. Hiljem liidetakse need üheks videoks. Lepiti kokku õpilasesindusega nõupidamine.
 2. -16.04 Südamenädala korralduslik pool. Loosung võiks olla „Südamega ja südamest“. Tegevused toimuvad enamasti õues. Jüripäeva spordivõistlused (teatevõistlused, orienteerumine, fotojaht). Õppeaia ettevalmistused ja õueala koristus.
 3. Toitlustuse fookuspunkti osas luua seinale piltide jada (täiendatud faktidega) sellest, kuidas meie majas toit lauale jõuab. Lisada ka toidujääkide töötlemine, meie uutes kompostikastides.
 4. Vaimse tervise vallas on märtsikuu teema „Tasakaal on peaasi“. Jagada peaasi.ee kampaaniat kogu kooliperega.

18.05.2021