Riiklik või teenistuslik järelevalve

PGS §84 kohaselt teostab haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee.

Harju maavanema temaatiline haldusjärelevalve teostamine toimus 29.04.2015.

Päästeameti ettekirjutus 30.06.2022 ja haldusmenetluse lõpetamine 21.03.2023.

Päästeameti ettekirjutus ,  Päästeameti menetluse lõpetamine